دکتر اردشیر کیانی ماسوله

دانشجوی دکتری مشاوره

سوابق پژوهشی

 • مقاله ویژگیهای شخصیتی و رعایت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان شناسان فصلنامه اندیشه و رفتار شماره۸ – سال۱۳۸۷
 • مقاله مؤلفه های مرتبط با اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان فصلنامه تازه های مشاوره  – جلد ۹  شماره ۳۵-سال ۱۳۸۵
 • مقاله ساخت واعتبار یابی مقیاس اخلاق حرفه ای مشاوران وروان شناسان فصلنامه پژوهشهای مشاوره  جلد۱۳ شماره ۴۹- سال ۱۳۹۳

مقالات چاپ شده در مجلات علمی، ترویجی

 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ مهارتهای لازم در زندگی مشترک ، مجله هفت روز زندگی شماره ۵۹
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ بهداشت روانی ، مجله هفت روز زندگی شماره ۶۰
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ لبخند اکسیر جوانی ، مجله هفت روز زندگی شماره ۵۳
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ بیش فعالی  ، مجله هفت روز زندگی شماره ۵۷
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ نقش مدیریت زمان در بهبود زندگی ، مجله هفت روز زندگی شماره ۵۵
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ پارامترهای دوستی ، مجله هفت روز زندگی شماره ۵۹
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ آیا کودکتان نا آرام است ؟ ، مجله هفت روز زندگی شماره ۹۵
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ نقش مهارتهای ارتباط در سلامت روان ، مجله هفت روز زندگی شماره ۹۲
 • کیانی ، اردشیر  ۱۳۸۷؛ مهارتهای یادگیری و مطالعه ، مجله هفت روز زندگی شماره های ۱۰۲الی۱۱۲
 • کیانی،اردشیر۱۳۹۴؛ رشد مسیر شغلی در دوران کودکی، ماهنامه مشاوره تربیتی ، تحصیلی ، شغلی شماره ۱

کتاب‌ها (تألیفات)

 • کیانی ،اردشیر.( ۱۳۸۵) چهل حدیث تربیتی . تهران : انتشارات پیام آزادی
 • کیانی ،اردشیر.( ۱۳۸۷) برنامه ریزی تحصیلی. تهران : انتشارات ورای دانش/ بیش از۱۸چاپ
 • کیانی ،اردشیر.( ۱۳۸۹) مهارت های تحصیلی. تهران : انتشارات ورای دانش /چاپ هفتم
 • کیانی ،اردشیر.( ۱۳۹۰) اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان. تهران : انتشارات ورای دانش/چاپ دوم
 • کیانی ،اردشیر.( ۱۳۹۵)فوت وفن امتحان تهران : انتشارات اوستای پارسیان
 • کیانی ،اردشیر وهمکاران.( ۱۳۹۵) راهبردهای یاددهی ویادگیری. تهران : انتشارات اوستای پارسیان
 • کیانی ،اردشیر.( ۱۳۹۵) تعلیم وتربیت کودکان محروم از پدر. تهران : انتشارات اوستای پارسیان

سوابق شغلی

 • واحد فرهنگی جامعه تعلیمات اسلامی وبنیاد فرهنگی کوثر
 • مشاور دبیرستان های تهران از جمله دبیرستان ماندگار البرز و دبیرستانهای استعدادهای درخشان و نمونه تهران
 • کارشناس نظارت وارزشیابی وبازرسی آموزش وپرورش تهران
 • مدرس رسمی آموزش خانواده آموزش وپرورش شهر تهران
 • مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان کشور
 • مشاور رسمی مراکز مشاوره خانواده شهر تهران
 •  مدرس شهاب در مناطق شهر تهران ودانشگاه فرهنگیان
 • مشاور وروان شناس دانشکده نفت تهران
 • مدیر مرکز تخصصی مشاوره ازدواج وتحکیم خانواده بادریافت مجوز از سازمان نظام روان شناسی ومشاوره

سوابق تدریس درکارگاه ها و دوره های آموزشی

 • آموزش اصول حقوق بشردوستانه معلمان
 • اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسی کارشناس مسئولان مناطق شهر تهران
 • اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسی کارشناس مسئولان مناطق مهارتهای زندگی ، فرهنگیان
 • مدیران کارامد، مدارس پیشرو، مدیران مدارس ابتدایی استانهای خوزستان ، بوشهر 
 • راهبردهای مطالعه و یادگیری معلمان مدارس
 • آموزش اصول روان شناختی و مهارتهای ارتباط رانندگان سرویس شهر تهران
 • آموزش زوجین جوان در قالب طرح مطلع مهر، امور بانوان استانداری تهران،
 • شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) ، معلمان مناطق
 • اصول اخلاق حرفه ای در روان شناسی مشاوران
 • کارگاه آموزش پیش از ازدواج مشاوران
 • شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارگاهها و دوره های آموزشی گذرانده شده

 • تربیت مدرسان آموزش خانواده
 • مشاوران نظام جدید
 • کارگاه آموزشی سوء مصرف مواد وازدواج ،دانشگاه تهران .
 • کارگاه آموزشی ازدواج ،دانشگاه تهران.
 • دوره آموزش تربیت مدرسان ارشدحقوق بشردوستانه، مجری صلیب سرخ جهانی
 • کارگاه آموزشی توانمندسازی والدین
 • کارگاه آموزشی سلامت جنسی
 • کارگاه آموزشی سیمای مشاوره در آیینه مذهب
 • کارگاه آموزشی فنون و مهارتهای مشاوره
 • کارگاه آموزشی گروه درمانی شناختی
 • مبانی تربیت اسلامی  
 • اخلاق حرفه ای مشاوران
 •  کنگره بین المللی اخلاق حرفه ای پزشکان
 • کارگاه آموزشی انتخاب رشته دانشگاه  سازمان سنجش  
 • راهبردهای ارتقای بهداشت روانی و اجتماعی
 •  حقوق اجتماعی معلمان اردیبهشت
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد ،دوره مقدماتی،میانی،تکمیلی،۱۲۰ساعت.دانشگاه تهران
 •  کلیات روان شناسی رشد
 • گارگاه آموزشی زوجین جوان “مطلع مهر”  استانداری تهران
 • روان شناسی تفاوتهای فردی
 • شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی
 • حقوق نوجوان و جوان بهمن
 • اختلالات رفتاری جوانان و روشهای اصلاح
 • ارتباطات و روابط انسانی اسف
 • انگیزش در آموزش و پرورش اسفند
 • مشاوره فردی و تکنیکهای آن
 • آسیب شناسی و پیشگیری از مشکلات جنسی
 • رفتارهای بهنجار و نابهنجار نوجوانان
 • تربیت مدرسان طرح کشوری شهاب (شناسایی وهدایت استعدادهای برتر
 • کارگاه پیشگیری از خودکشی ومصرف مشروبات الکلی