حامد طهرانی

سوابق و مدارک تحصیلی

  • نفر اول کارشناسی مشاوره از دانشگاه آزاد تهران مرکز با معدل ۱۹/۵۹
  • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد تهران مرکز با معدل ۱۹/۴۱

سوابق شغلی و فعالیت‌ها

  • برگزاری سخنرانی در مدارس تهران با عنوان های مختلف از جمله: “فرزند پروری در دوران مدرنیته” ؛ ” آسیب شناسی فضای مجازی و راهکارهای تعامل با آن” و…
  • برگزاری کارگاه “مادر کافی” بر اساس کتاب جو فراست
  • برگزاری کارگاه “تربیت شناختی رفتاری” برای معلمان
  • ارائه مقالات متعدد و مختلف
  • استاد پروازی جنوب کشور برای مشاوره کنکور
  • مشاوره تحصیلی و کنکور
  • مشاوره های تربیتی و خانواده و ازدواج