دکترنرگس تنکمانی

مدرس دانشگاه و متخصص روانشناسی

سوابق و مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکترای روانشناسی
 • عضو کمیته اجرایی اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر
 • دارنده مجوز پروانه تخصصی مشاوره از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

تالیف کتاب و مقاله

 • کتاب دو مهارت مهم زندگی برای همه
 • همکاری در بخشی از کتاب زندان
 • ارائه مقاله «Comparative aggressiveness and assertiveness in coping styles people A » در مجله علمی پژوهشی مجله بین المللی علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی به نشانی: http://journals.sbmu.ac.ir/ijabs/
 • مقاله « ارزیابی هوش معنوی و سبک های مقابله ای» در ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
 • مقاله رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و باورهای غیرمنطقی (در مجله علمی _ پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)
 • مقاله رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت محلات شهر تهران( در کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران)
 • مقاله اثربخشی شیوه های فرزندپروری در پیشگیری اجتماعی از جرم نوجوانان (در کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر)
 • مقاله رفتار پلیس تهران بزرگ با بزه دیده وتاثیر آن بر اعتماد اجتماعی(در کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر)
 • رابطه جهت گیری زندگی، با افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان (مجله علمی-ترویجی رویش)
 • مقاله رابطه استفاده آسیب زا از اینترنت با کیفیت زندگی دانشجویان(مجله مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی)
 • رابطه هوش معنوی وخوش بینی و شادکامی دانشجویان (مجله لاتین علمی پژوهشی مجله بین المللی علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی) ترجمه در زیر آمده است http://journals.sbmu.ac.ir/ijabs/Relationship between spiritual intelligence, optimism and happiness in Iranian university students
 • پیش بینی سبک های شوخ طبعی برحسب عملکردشغلی و سلامت روان پرسنل بیمارستان مجله علمی پژوهشی بیمارستان
 • Comparing Coping Styles Between in Shy and Normal People and Sex Difference.ISI.
 • Relationship between Sensation Seeking with Religious Attitude and with Optimism in University Students.ISI
 • رابطه راهبردهای مثبت اندیشی با شادکامی دانشجویان (نخستین همایش ملی باورهای بنیادی و علوم رفتاری)
 • رابطه شیوه های فرزندپروری (مستبدانه، مقتدرانه و سهل انگارانه) با ابعاد سلامت سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
 • طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی، (چاپ شده مجله علمی پژوهشی پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران.
 • رابطه تاب آوری با اضطراب، افسردگی، عملکرداجتماعی و نشانه های جسمانی در دانشجویان سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
 • بررسی و مقایسه درماندگی روانشناختی با سبک های مقابله با استرس در زنان شاغل(چهارمین همایش مطالعات و تحقیقات نوین در علوم تربیتی و روانشناسی
 • ارایه طرح پژوهشی ساخت و اندازه گیری مقیاس هوش معنوی در ایران در سال ۹۳

برگزاری کارگاه های مرتبط با روانشناسی و مشاوره

 • کارگاه مدیریت خشم
 • کارگاه تفسیر نقاشی کودک جهت بررسی شخصیت و هوش
 • کارگاه مدیریت خشم
 • کارگاه از حال بد به حال خوب با تمرکز بر معنی درمانی و روانشناسی
 • کارگاه مدیریت استرس

سوابق شغلی

 • مشاور و مدرس کارگاه
 • مشاورخانواده ، ازدواج و روان سنج کودک و بزرگسال در
 • مشاور مجلات خانوادگی  خانه و خانواده، کانون خانواده، دنیای سلامت، دنیای زنان، خانه آرمانی، خانواده سبز و……..
 • مشاوره و روانشناس در دانشگاه پیام نور
 • مدیر پژوهش (برنامه ریزی) و روان شناس در نیروی انتظامی تهران بزرگ
 • تدریس در دانشگاه فرهنگ و هنر

سوابق تدریس

  • پژوهش های عملی – انفرادی (پایان نامه)
  • مقدمات مشاوره و راهنمایی
  • روان شناسی عمومی۱
  • روان شناسی عمومی۲
  • مباحث اساسی در روان شناسی ۱ و ۲
  • روان شناسی اجتماعی
  • روان شناسی شخصیت
  • روان شناسی بازی
  • روان شناسی دین
  • روان شناسی تربیتی
  • روان شناسی اجتماعی کابردی
  • تاریخچه و مکاتب روانشناسی
  • بهداشت روانی
  • آسیب شناسی اجتماعی
  • جامعه شناسی انحرافات
  • روانشناسی کار
  • روانشناسی رشد
  • جامعه شناسی معماری
  • کاربینی