روابط زوجین، مشکلات خانوادگی و زناشوئی، رابطه والدین و فرزندان

تضمین خوشبختی و آرام بودن زوجین پس از ازدوج مستلزم کسب مهارت های زندگی و نحوه مواجهه با مشکلات اجتناب ناپذیر بین اعضای خانواده می باشد.

بنابراین همکاران ما در این بخش در خصوص مسایل ذیل به شما مراجعان گرامی خدمات تخصصی ارائه می کنند:

۱- برگزاری جلسات گروهی برای زوجین جوان و آموزش مهارت های زندگی

۲- مهارت های مواجهه با مشکلات مرتبط باخانواده های زوجین

۳- رفع اختلافات و مشکلات زناشویی

۴- آموزش مهارت‌های گفت‌وگو به زوجین

۵- مشاوره حقوقی هر یک از زوجین در فرآیند طلاق

۶- کمک به هریک از زوجین در مواجهه با بحران های زندگی پس از طلاق

۷- نحوه مواجهه با خیانتهای زناشویی زوجین

۸- نحوه رفتار با فرزندان در سنین مختلف

۹- آموزش مهارت های فرزند پروری